1999 - 2015
-můj zájem o výtahy


Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz

Aktualiz.: 2.5.2020

Přidáno nejnověji:
Jak to začalo:
Historky:
Zaniklé výtahy:
Zajímavé atypy:
Zajímavosti:
Releové výtahy:
Duplexy:
Pístové výtahy:
Nákladní výtahy:
Jídelní:
Simulátory:
Paternostery:
Nové programované výtahy:
Princip výtahů:
Zapojení výtahů:
Odkazy, články:
Kontaktujte mne:


Mé WEBY

Kamilův web o brněnském podzemí
První stránky

o brněnském podzemíOd 1.září:


Zde je prostor
pro Vaše logo
a ikonu
nebo reklamu,
i výměnný systém.

Zapojení výtahů:

Silová část


Silovou částí je označeno zapojení - napájení motoru fázemi přes stykače a jističe. Část, kde tečou větší proudy. Zde je jednak jištění přes jističe, a jednak rozhodování o směru jízdy pomocí příslušných směrových stykačů. Ty jsou zapojeny s ochranou proti reverzaci - aby nemohly být sepnuty oba najednou (většinou jištěno i mechanicky, že kovové táhlo dovolí přítah kotvy jednoho stykače, ale ne obou zaráz). Pokud je výtah dvourychlostní, je o to rozšířena silová část samozřejmě. Buďto jde o fyzicky dva motory na jednom výtahovém stroji, kde každý má jinou svoji rychlost, nebo případně jiné zapojení pro pomalejší běh, dříve přes velké rezistory.

Novější výtahy používají frekvenční měnič a ten má naprogramovánu křivku rozjezdu a křivku dojezdovou, což je řízeno clonkami a snímači polohy v šachtě výtahu.

Některá schemata zapojení SIMPLEX:

Zapojení z roku 1985 pro typ VRN rozvaděče


Zapojení z roku 1970 pro typ VRN rozvaděče


Tuto stránku někdy více dodělám...

Přesnější popis je například popsán v knize
Červenka - Ruml
Výtahy - opravy a údržba
SNTL 1976

ze které jsou přefoceny i mnohá schemata na tomto webu. • Zpět nahoru >> klik
 • Hlavní menu >> Co hledám a sháním


  ZPĚT o stránku

  Víte - li o starém výtahu, ukážete mi strojovnu, poskytnete fotky, svůj příběh... >>> kontaktujte mne...

  www.STAREVYTAHY.cz  webmaster: Kamil Pokorný
  email: pokorny.kamil(a)seznam.cz
  © 2020

  Partner tohoto projektu:

  Server www.i-vytahy.cz