1999 - 2015
-můj zájem o výtahy


Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz

Aktualiz.: 2.5.2020

Přidáno nejnověji:
Jak to začalo:
Historky:
Zaniklé výtahy:
Zajímavé atypy:
Zajímavosti:
Releové výtahy:
Duplexy:
Pístové výtahy:
Nákladní výtahy:
Jídelní:
Simulátory:
Paternostery:
Nové programované výtahy:
Princip výtahů:
Zapojení výtahů:
Odkazy, články:
Kontaktujte mne:


Mé WEBY

Kamilův web o brněnském podzemí
První stránky

o brněnském podzemíOd 1.září:


Zde je prostor
pro Vaše logo
a ikonu
nebo reklamu,
i výměnný systém.

Zapojení výtahů:

Systém DUPLEX


Skutečná lahůdka ve smyslu mistrovského zapojení relé - logických prvků tak, aby se dokázala rozhodovat, který z dvou výtahů projíždí (blíž) a obslouží stanici. Všechna čest těm, kdo zapojení vymysleli!

DUPLEX znamená dva výtahy se spojenou logikou ovládání vnějšími stanicovými tlačítky zatím co ovládání z každé kabiny zůstává přímé bez ohledu na polohu druhého výtahu.
Zapojení duplex výtahů

Zapojení duplex výtahů

Zapojení duplex výtahů

Zapojení duplex výtahů

Zapojení duplex výtahů

Zapojení duplex výtahů

Zapojení duplex výtahů

Zapojení duplex výtahů


Volbu uspokojí výtah jedoucí v žádaném směru. Vymazává ji výtah, který v patře zastaví - mazací relé jednoho nebo druhého výtahu. Oba výtahy mají svá směrová relé, ale na stavu ovládacích relé obou výtahů a též na stavu řady pomocných relé obou výtahů záleží, které sepne. V obvodě cívky směrového relé jednoho výtahu jsou zapojeny i kontakty pomocných relé druhého výtahu, a opačně. Kdo dobře ovládá zapojení Simplex, se bez potíží vyzná i v zapojení Duplex.

Příslušným ovladačem ve stanici pro směr nahoru, nebo dolů, se sepne relé BNx nebo BDx (x - číslo patra) a zůstává sepnuto, dokud jeden z výtahů nezastaví v požadovaném směru v této stanici. Přednostně logika kontroluje směr jízd obou výtahů. Smazání záznamu provede mazací relé výtahu, který ve stanici zastavil.

Každý z obou výtahů má svá směrová relé B100 pro jízdu nahoru a B200 pro jízdu dolů. V obvodu jejich cívek jsou zapojeny spínací relé obou výtahů i společné části. V těchto obvodech se určí, které směrové relé sepne, zda výtahu 1 nebo 2. Tím se také určí, který výtah se uvede do chodu žádaným směrem. Je-li již některá z klecí výtahů v pohybu žádaným směrem, určí se v obvodu cívky relé (B32) toho výtahu, zda dojde před volající stanici k přepnutí běhu na malou rychlost a k následnému konečnému zastavení, stejně jako u zapojení Simplex. Rozhodujícím pro takové zastavení také je,zda je klec schopna ještě přibrat další osoby, nebo je již plně zatížena. Pokud ne, přechází požadavek na druhou kabinu. Logikou není ovlivněno přímé řízení z klecí, které má přednost, protože prvně musí výtah lidi dovézt, aby se klec uvolnila a mohla nabírat další lidi.

Přesný popis logiky DUPLEX se mi nechce opisovat, je například popsán v knize
Červenka - Ruml
Výtahy - opravy a údržba
SNTL 1976

ze které jsou přefoceny i zdejší schemata a zpracovány popisy. • Zpět nahoru >> klik
 • Hlavní menu >> Co hledám a sháním


  ZPĚT o stránku

  Víte - li o starém výtahu, ukážete mi strojovnu, poskytnete fotky, svůj příběh... >>> kontaktujte mne...

  www.STAREVYTAHY.cz  webmaster: Kamil Pokorný
  email: pokorny.kamil(a)seznam.cz
  © 2020

  Partner tohoto projektu:

  Server www.i-vytahy.cz