1999 - 2015
-můj zájem o výtahy


Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz

Aktualiz.: 2.5.2020

Přidáno nejnověji:
Jak to začalo:
Historky:
Zaniklé výtahy:
Zajímavé atypy:
Zajímavosti:
Releové výtahy:
Duplexy:
Pístové výtahy:
Nákladní výtahy:
Jídelní:
Simulátory:
Paternostery:
Nové programované výtahy:
Princip výtahů:
Zapojení výtahů:
Odkazy, články:
Kontaktujte mne:


Mé WEBY

Kamilův web o brněnském podzemí
První stránky

o brněnském podzemíOd 1.září:


Zde je prostor
pro Vaše logo
a ikonu
nebo reklamu,
i výměnný systém.

Výtahové strojovny


Strojovna výtahu

je místnost, kde se nachází výtahový stroj a rozvaděč - srdce elektrického zapojení výtahu.

výtahy - strojovna

Podle předpisů ČSN muselo být ve strojovně dostatečné osvětlení, také ruční svítidlo na 24V (to jsem ve strojovnách v životě neviděl), osvětlení alespoň 160 luxů, hasící přístroj, příslušenství ke stroji jako lanová svěrka, tlaková maznice, u některých strojů páka k rozevření brzdy, kotouč nasazovací na hřídel motoru pro ruční pohon (doprava kabiny k patru a vyproštění osob, když např. déle vypnou proud), nástroj k nouzovému otevření šachetních dveří.

Jsou - li díly výtahového zařízení těžší než 100 kg, musí být nad strojem trvale umístěn montážní nosník. Ten zvětšuje potřebnou výšku strojovny.

Důležité je i větrání strojovny, často i pomocí ventilátorů, ale přitom je nutné zabránit promrznutí místnosti v zimě. Nejvyšší přípustná teplota ve stojovně je 35°C.

Ve strojovně musí být umístěn u vstupních dveří hlavní vypínač výtahu, také vypínač osvětlení; návod na poskytnutí první pomoci při úrazu el.proudem, a další tabulky a označení dle platných předpisů. Také k dispozici tabulky jako "Mimo provoz!" k zavěšení na všechny šachetní dveře, "Nezapínej!", "Hlavní vypínač výtahu!", "Před obsluhou vypni!", "Pozor, zařízení je nesamosvorné!", a možná další. Dveře strojovny musí být opatřeny tabulkou "Strojovna výtahu".

Ve strojovně musí být přehledné obvodové schéma zapojení elektrického zařízení výtahu, přičemž světlotiskové kopie se neuznávaly jako trvanlivé provedení.

Přístup ke strojovně může být řešen i žebříkem (nesmí přesahovat 3,8 m výšku) a otvor průlezu do strojovny musí mít profil alespoň 60 x 90 cm.

U některých moderních výtahů nyní dochazí ke zvláštním vyjímkám, které ušetří i místo v domě - stroj je instalován přímo pod stropem šachty výtahu na odpovídající silné nosníky a ovládací rozvaděč - skříň s elektronikou, ta se vejde i kamkoli na chodbu poblíž výtahu... Tak je tomu například u proskleného výtahu v pražském Obchodním centru Zličín, nebo u výtahů na brněnském Náměstí Svobody v obchodním Domě Pánů z Lipé.

výtahy - strojovna

výtahy - strojovna

výtahy - strojovna

výtahy - strojovna
Berte tyto stránky jako informační stránky jednoho skalního nadšence výtahů. :-)
Můj web slouží k bližší orientaci pro laickou veřejnost, NIKOLI jako návod a popis, co by jak mělo přesně být. Proto se záměrně vyhýbám i uvádění norem aktuálních, protože je jednak podrobně neznám a také nechci, aby někdo něco prováděl na místo odborníků, kteří jsou za chod a bezpečnost výtahu plně zodpovědni.

Do kategorie PRINCIP VÝTAHŮ těchto stránek ani znovu nezařazuji mnohé záběry a detaily, které jsou u konkrétních výtahů jednotlivých. Pouze skenované materiály ze starších publikací - záměrně v nevalné kvalitě, aby se to opět nedalo použít a zneužít, nebo z něčeho vycházet při nějaké neodborné laické opravě. A několik ukázek náhodně z internetu:

výtahy - strojovna.výtahy - strojovna

výtahy - strojovna

výtahy - strojovna.výtahy - strojovna

výtahy - strojovna

výtahy - strojovna

výtahy - strojovna.výtahy - strojovna
Vlevo zvláštní umístění stroje, řemenice nebo lana kamsi pokračují otvorem ve zdi...
Vpravo strojovna pístového výtahu - s hydraulikou na místo stroje

výtahy - strojovna

výtahy - strojovna

výtahy - strojovna

výtahy - strojovna
Velmi starý stroj :-)

výtahy - strojovna
Je to možné, že tohle fungovalo?

výtahy - strojovna
Neuvěřitelné...

Pokud můžete poskytnout fotku vaší strojovny, výtahu, zapojení rozvaděče, moc mne to potěší a pokud chcete, rád fotky uvedu na tomto webu, nebo si je naopak schovám pro své potěšení...
 • Hlavní menu >> Co hledám a sháním


  ZPĚT o stránku

  Víte - li o starém výtahu, ukážete mi strojovnu, poskytnete fotky, svůj příběh... >>> kontaktujte mne...

  www.STAREVYTAHY.cz  webmaster: Kamil Pokorný
  email: pokorny.kamil(a)seznam.cz
  © 2020

  Partner tohoto projektu:

  Server www.i-vytahy.cz