1999 - 2015
-můj zájem o výtahy


Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz

Aktualiz.: 2.5.2020

Přidáno nejnověji:
Jak to začalo:
Historky:
Zaniklé výtahy:
Zajímavé atypy:
Zajímavosti:
Releové výtahy:
Duplexy:
Pístové výtahy:
Nákladní výtahy:
Jídelní:
Simulátory:
Paternostery:
Nové programované výtahy:
Princip výtahů:
Zapojení výtahů:
Odkazy, články:
Kontaktujte mne:


Mé WEBY

Kamilův web o brněnském podzemí
První stránky

o brněnském podzemíOd 1.září:


Zde je prostor
pro Vaše logo
a ikonu
nebo reklamu,
i výměnný systém.

Výtahové kabiny - klece


Výtahová kabina
Při vyšších rychlostech výtahu, ve vyšších budovách a větším zatížení předpisy doporučují vnitřní dveře, které by chránily osoby nebo břemena od zachycení o výstupek ve stěně šachty. V nových osobních výtazích je to jeden z nepříjemně zdržujících faktorů, zvláště, když hloupá montážní firma nastaví delší časové intervaly. Člověk nastoupí, navolí cílovou stanici a čeká několik sekund zbytečně, než laskavě výtah začne zavírat. Teprve až vnitřní dveře dovřou, dojde k rozjetí. Pak člověk jemně cítí změnu rychlosti, kabina pomaleji dojíždí do patra. To může opět zbytečně trvat i 5 sekund navíc, pak teprve se po zastavení pomalu otevírají dveře vnitřní a až se otevřou, teprve lze otevřít venkovní dveře. To je asi představa současných norem. Pokud se ale nastaví navíc ještě delší intervaly, jako u několika výtahů v sídlišti Líšeň, ve veřejném prostranství, ale i v novém cihlovém činžovním domě a lidé na to nadávají a raději ta dvě - tři patra chodívají pěšky, než aby čekali, než laskavě kabina zavře dveře a než dojede. Apeluji zde na výtaháře, aby nastavovali pokud možno svižnější provoz a použití výtahu bylo skutečně příjemné a rychlejší, než po schodech. Pojďme se tedy podívat na jednotlivé části kabiny.

výtahy - kabina

výtahy - kabina

výtahy - kabina
Odkláněcí křivka - magnet
se nachází na boku kabiny - vně - kde svým odklonem pootočí v patře pákou dveřní uzávěrky a její zámek zaleze do zárubní, aby bylo možné dveře otevřít. Příjezd kabiny (zastavení v patře) tedy fyzicky umožní otevření dveří. U větších osobních a u nákladních výtahů se montuje odkláněcí křivka s magnetem na strop klece, resp. sama křivka se nachází na boku kabiny (u nákladního výtahu a dvoukřídlého otevírání dveří a jištění se mechanismus nachází u stropu kabiny) a magnet a jeho kotva na pružinách je spojena táhlem s nastavitelnou délkou.

Nastavuje se vůle 5mm mezi křivkou a rámem, aby během provozu výtahu při sklápění křivka nenarážela do svého rámu a nepůsobila zbytečný hluk a rány. Jako malý jsem měl spíše rád, když křivka bouchala, výtahu to přidávalo na významnosti. Když občas výtaháři při kontrole namazali a přenastavili křivku, přišel mi tak potichý rozjezd i zastavení kabiny spíše divný. Může to být velký rozdíl, záleží na nastavení. Šroubem vzduchového tlumení na hrncovém magnetu pohyb jádra tak, aby byl bez tvrdých rázů. Pracovní zdvih odkláněcí křivky nesmí být menší než 30 mm. Hlučnost chodu křivky se také tlumí pístem a regulačním šroubem ve vzduchovém otvoru. Zdvih křivky se reguluje mírou zašroubování vidlice do jádra magnetu. Variantu magnetu "na stropě kabiny" poznáme pohledem z venku - podle viditelného kovového "hrnce" na stropě kabiny na straně u dveří, pokud je stěna šachty skleněná.

Zapojení odkláněcího magnetu je vymyšleno tak, aby při sepnutí přicházel na cívku snad 1-2 sekundy silnější proud, aby měl magnet sílu sklopit mechanismus a vzápětí, po vybití kondenzátoru v obvodu cívky (v rozvaděči ve strojovně) již přichází po celou dobu jízdy kabiny do magnetu proud nižší, udržovací, snad poloviční, aby se cívka magnetu nepřehřívala, zvláště při nepřetržitém provozu a neustálé jízdě kabiny.

výtahy - kabina

výtahy - kabina

výtahy - kabina
Staré kabiny bez odkláněcích magnetů a dveřních kontaktů
Staré výtahy, cca ještě v období používání jednotlivých poschoďových přepínačů k určení cílové stanice, neměly odkláněcí křivku s magnetem. Na boku kabiny byl jednoduše dřevěný špalík. Dveře se otevíraly pootočením zapuštěného tvarovaného kolečka ve dveřích a zvenčí také tak a nebo tam byl zrovna zámek - FABka a otevíralo se otočením klíče. Otočení kolečkem nebo vnějším klíčem převádělo pohyb na drobnou páčku v šachtě výtahu. Pokud není přítomna kabina, k plnému otočení klíčem nemůže dojít a dveře nejde otevřít. Pokud je kabina přítomna, při otáčením klíčem vně, nebo rukou kolečkem uvnitř dveří, se páčka posouvá proti -na kabině připevněnému- svislému dřevěnému tělesu, podlouhlému kvádříku o výšce cca 20 cm (tolerance pro více nepřesné zastavení kabiny) a při naražení na těleso se páčka musí dalším pohybem sklopit - pootočit, čímž je umožněn zbytek potřebného pohybu rukou k zajetí zámkové střelky do zárubní a možnosti otevřít dveře. Pokud jsou dveře otevřeny, ze zárubně trčí pružný váleček mezi malými plocháči. Pokud jej palcem zamačkáváme (je pružný), vylízají nad ním dvě želízka - zámky jakoby do dveří. To samo ještě nezpůsobí zhasnutí kabiny a možnost jejího odjetí. Mechanizmus je chytře vymyšlen, ale lze to pochopit pohledem na stranu dveří - jak přesně dochází k zavírání. Dveře je k zavření potřeba zatlačit, čímž zámek cvakne a otevřít je lze opět klíčem. Postup zavření jsem vypozoroval (jak jej nahradit prsty): Přidržíme horní dvě želízka zámku.. dál to nebudu prozrazovat, každý si to odvodí beztak sám při pohledu na dveře, kam zámky zalízají. Ale poměrně rychlým hmatem jde snadno nasimulovat, že jsou dveře zavřené a kabina může odjet. Používají to výtaháři, když např. chtějí vstoupit na strop kabiny. Zámek samozřejmě obsahuje i spínač bezpečnostního obvodu a ten dokonce nahrazuje jakýkoli jiný dveřní spínač, takže stačí udělat onen hmat a kabina může odjet.

výtahy - kabina
Obrázek přímo nepatří k odstavci, kresba kolejniček se týká starých poschoďových přepínačů o nichž také pojednávám v článku Šachta.
Koncový spínač
slouží k zastavení jízdy a výtahového stroje na hranici dovoleného provozního pohybu kabiny. Umisťuje se tak, aby byl dobře přístupný pro obsluhu i při přejetí klece nebo vyvažovacího závaží přes dovolenou hranici. Koncový spínač je umístěn a ovládán tak, aby nebyl při přejezdu kabiny poškozen. Například páka spínače s gumovým kolem je při nájezdu kabiny posunuta šikmým nájezdem kolejničky, která však pokračuje svisle rovně ve stejné poloze pro případ, že by se kabina pohybovala ještě dál, nebo než se zastaví.


Dveřní kontakty
U novějších výtahů s novější dveřní uzávěrkou se montovaly pro jistotu a pro větší bezpečnost do horního rohu zárubní i dveřní kontakty - dvě dotykové plošky ve zdířkách v krabičce. Když se dveře (samozavíračem pružinovým) zavírají, v jejich horním rohu se nacházející vyčnívající banánky (spojené vodivě v plastovém odlitku a přišroubované k rámu dveří) vniknou do zdířek v rámu zárubní šachty a dva kontakty v jednotlivých zdířkách se propojí, tím i bezpečnostní obvod a kabina opět může odjet. Dál to opět nebudu rozebírat.

Variantou za vyčnívající a často kradené banánky na dveřích, je umístění spínače hloubš do zárubně, přičemž není co ukrást, na dveřích se nachází výčnělek (varianta s vačkou), který při zavření dveří v hloubi stiskává bezpečnostní spínač a obvod je propojen. Někdy je varianta s vačkou sklopitelná, čímž mechanicky nedovolí dovření dveří - pokud člověk nakládá kabinu více věcmi při stěhování a nechce aby se zavřela nebo odjela, vačku sklopí nahoru. Aby mohl pak s kabinou odjet nebo ji uvolnit dalším klientům, samozřejmě vačku sklopí níže, aby mohla při dovření dveří zalézt do určené prohlubně a spojit bezpečnostní obvod k odjetí kabiny.Dveřní mechanismus a pohon
jsem částečně popsal na stránce o šachtách výtahů. Přítomnost kabiny je s otevíráním dveří přímo spojena a to i mechanicky. Zvláště, pokud je otevírání automatické. Samočinné šachetní a klecové dveře musely mít dle předpisů výtahy o nosnosti nad 500kg. Pro tento druh výtahů zkonstruoval n.p. Transporta Praha dvoudílné, do strany posuvné dveře, doplněné kontrolou nástupu a výstupu fotobuňkou ve vstupní části klece. Otevírání a zavírání klecových i šachetních dveří se děje společně jedním motorem, v tomto případě 370W, 380V, umístěném na stropě kabiny. Motor ovládá přes převody a táhla polohu obou dveří. Opět je použita dveřní uzávěrka (zámek) a odkláněcí křivka s magnetem.

Všechna čest, mechanismus byl tak vymyšlen, aby již v okamžiku dojížděcího pásma (max 25cm od roviny patra) došlo k otevírání křídel dveří. To urychlovalo provoz, nástup a výstup zvláště v exponovaných mnohapatrových budovách. Nebudu mechanismus popisovat detailně, tomu se věnují knihy na mnoha stranách. Je pěkné tyto mechanismy pozorovat v moderních vítazích, kde jsou skleněné stěny a je to vše vidět.

výtahy - kabina

výtahy - kabina

výtahy - kabina

výtahy - kabina

výtahy - kabina

výtahy - kabina

výtahy - kabina
Tlačítkové ovladače
se používají nejčastěji - stiskem tlačítka dojde k volbě - objednávce cílového patra tak, že elektrický impulz přichází od konkrétního tlačítka na konkrétní svorku ve strojovně v rovaděči. Dojde k sepnutí relé, nebo novějšího logického prvku a následuje podle situace a polohy kabiny další sled instrukcí a kontroly, než může dojít k rozjetí kabiny. Nejnovější výtahy jsou v mezičase mezi volbou patra a skutečným rozjetím (ikdyž už jsou dveře zavřené) paradoxně pomalejší. U relátek to byla jen otázka vodivosti a přitažení kotviček, u mikroprocesorů je to otázka běhu programu... A většinou jsou v kabině vnitřní dveře, takže se ještě čeká na jejich zavření, než se může kabina rozjet - i když v ní nikdo není!!! Nenávidím ty nové zdržující systémy - nebo vlastně euro-unijní předpisy. Tlačítkům se věnuji již v článku o šachtách. Ty nejnovější - s mikrospínači, je radost jemně mačkat, i se na ně dívat, skutečně nádhera.

výtahy - kabina

výtahy - kabina
Ovládací panely v kabinách
bývají někdy nepřehledné, člověk byl zvyklý na číslovaná patra a tlačítka pod sebou. Mnohé panely mají seřazena patra - tlačítka vedle sebe, třeba čtyři po řadách, v případě 12 nebo více patrové budovy, a na první pohled je to nepřehledné. Jejich prosvětlení, jako potvrzení volby je výborné, někdy se tam zobrazuje i volba provedena vně z pater, v případě sběrného systému a člověk aspoň má přehled, kde to s ním ještě zastaví všude, než se dostane do své cílové stanice. Pokud člověk navolí následná patra při otevřených dveřích, vystoupí a zavře, výtah se tam rozjede i bez pasažéra, tedy pokud si hrají děti, namačkají tlačítka a vystoupí. Možná je to chyba, možná bylo záměrem umožnit výtah po svém vystoupení kamkoliv "odeslat", a třeba je ta funkce u některých řídících systémů i volitelná. U starších releových zapojení (předpokládám) předvolba (odesílání nebo i volba než se zavřou dveře) zapojit nešla, alespoň jsem to nikdy nezažil a ani na svém simulátoru neobjevil. U některých navenek starších vypadajících výtahů to fungovalo, že jsem nastoupil, zvolil patro a teprve se samy dovíraly dveře a jak se zavřely, kabina se už rozjela - pamatovala si objednávku! Podezírám ale, že tam už vyměnili v rozvaděči patrový registr za integrované obvody.

výtahy - kabina

výtahy - kabinaMagnetické snímače polohy
spínají elektrický obvod - zaznamenávají průchod ocelového stínítka (ocelový plech 1 mm silný) skrze štěrbinu. Princip spočívá v tom, že na jedné straně snímače je jazýčkový spínač (zalitý ve skle) a na druhé straně je permanentní magnet. Pokud je štěrbina prázdná (mezi patry), magnet trvale přitahuje kontakt ke druhému a obvod je sepnut. Pokud se kabina s magnetickým snímačem blíží k patru, snímač najíždí štěrbinou (s kabinou) na clonku, ta ve štěrbině přeruší magnetické působení magnetu na jazýčky, ty se rozpojí, rozpojí obvod a to je impulz pro relé a vyhodnocení polohy. Releový registr tímto způsobem odpočítá další (projeté) patro, ale pokud bylo již cílové, zastaví motor. Snímače se na kabinu montovaly nad sebe a v šachtě byla v každém patře umístěna jedna clonka o rozměrech 1 x 50 x 57 mm. Když kabina projížděla, clonka tedy postupně projela oběma snímači (štěrbinami), což znamenalo dva postupné impulzy do releového registru a tím přeskočila další dvě paměťová relé, s každým patrem blíže ke stanici zvolené, kde dojde k rozpojení směrového relé a směrového stykače.

Krom n.p. Transporta vyráběl snímače pak i podnik Výtahy Praha, s opačnou funkcí - clonka ve snímači kontakty nepřímo propojí. To pak znamená jiné vyhodnocení impulzu (nikoli rozpojení, jako u snímačů Transporty). Tento typ se používá s výhodou jako dojížděcí spínač - na úrovni clonky sepne stykač zpomalení rychlosti motoru.

V nové variantě integrovaných obvodů se také používají samozřejmě magnetické snímače, protože jsou oproti původním poschoďovým přepínačům bezporuchové a potřebují prakticky nulovou údržbu.

Zapojení negování funkce snímače Transporta:
Snímač při průjezdu clonky rozpojí obvod. Přitom pro činnost logiky pater registru VRN03 je potřeba těmito impulzy spínat krátce relé BP a BR. Ze schématu zapojení je to jasně vidět - přes snímače na obě relé stále přichází stejný pól jako z druhé strany, ale pokud se snímač přeruší clonkou, na relé přes odpor přichází potřebný druhý pól a pro ten okamžik se relé sepne, než se opět snímač spojí a převládne opět stejný pól. Popis určitě není pochopitelný, ale ve schématu je to hned jasné. Smyslem asi bylo místo trvale seplých relé a využití jejich rozpínacích kontaktů pro impulz řízení, použít odpor a raději ušetřit relé. Důvodem je i proudová citlivost jazýčků - pro spínání induktivní zátěže cívky relé se musí potlačit přepětí při vypínání, třeba paraelně připojenou diodou, nebo RC obvodem. V zapojeních releového rozvaděče je ve schématech vidět praxe s předřadným odporem.
Kabina
je tvořena nosnou ocelovou konstrukcí, navrženou pro určitou nosnost a také proti deformacím při pádu atd. Klec je vedena ve vodítkách prostřednictvím vodících čelistí. Tyto čelisti nejsou obvykle pevně spojeny s konstrukcí klece, ale umožňují určitý pohyb. Výměnná bočnice (kluznice), zavěšení na otočném čepu... Kluznice se po čase vyměňují dle opotřebení, vodítka se průběžně mažou dle vytížení výtahu. Proti pádu je klec zajištěna zachycovači.

výtahy - kabina

výtahy - kabina

výtahy - kabinaZachycovače
samosvorné mohou být použity do rychlosti kabiny 0,7 m/s. Při větších rychlostech jen klouzavé. Ozubené klíny samosvorných zachycovačů jsou vedeny rybinovitou šikmou drážkou. Při jejich zvednutí se přiblíží k vodítku klece, zuby se o vodítko zachytí a zaseknou. Zachycovače se uvádí do činnosti lankem omezovače rychlosti pomocí pákového mechanismu. Páka a táhlo s tlakovou pružinou zvedá klín. Tím se dosáhne zvednutí všech klínů do záběru s vodítkem.

Klouzavé zachycovače pro rychlosti nad 0,71 m/s jsou jednoduššího mechanismu. Z jedné strany vodítka je výstředná vačka a z druhé strany klín s podélnými zuby. Zařízení je drženo ve své výchozí poloze pružinou. Výstředná vačka je ovládána táhlem, pákovým mechanismem spojeným s lankem omezovače rychlosti. Při zvýšení rychlosti klece nad přípustnou se omezovač rychlosti zasekne a jeho lanko prostřednictvím pákového mechanismu otočí výstřednou vačkou, která se opře o vodítko klece a odtlačí zachycovací zařízení na stranu, takže se dostane protější ozubený klín do styku s vodítkem.

výtahy - kabina


Zachycovače jsou krajním opatřením proti pádu klece. Klece výtahů s vyšší rychlostí jsou zavěšeny nejméně na čtyřech lanech. Při pravidelných tříměsíčních revizích se kontrolují lana, závěsy, drážky a případné prokluzy. Nejsou známy případy, kdy došlo k přetržení všech čtyř lan. Výtahy jezdící vyšší rychlostí jsou vybaveny odstředivou brzdou, která působí dříve, než dojde k aktivaci zachycovačů.

výtahy - kabina

výtahy - kabina

výtahy - kabina

výtahy - kabina

výtahy - kabina

výtahy - kabinaVáhy
jsou umístěny pod podlahou klece, někdy do závěsu klece. U výtahů se sběrným řízením je nutné vážit zatížení kabiny a tím se zabraňuje zbytečnému zastavování klece při jejím plném obsazení. Vážící zařízení také vypíná řízení výtahu při přetížení klece a pokud je již rozjeta a lidé např. chtějí kabinu rozhoupat, dojde k chvilkovému přetížení kabiny a je rozpojen bezpečnostní obvod - kabina zastaví. Podlahové mikrospínače ovládají relé zatížené kabiny a relé plně zatížené kabiny. Relé zatížené kabiny vypíná v případě releového simplex zapojení možnost přivolávat z venku - přednost mají lidé v kabině, aby prvně dojeli do cíle a kabinu uvolnili.
Osvětlení kabiny
je zapojeno tak, aby v případě poruchy kabina svítila. Světelné relé je trvale sepnuto - výtah je zhaslý. Pokud dojde k přivolání a jízdě, relé BS odpadne - rozpínací kontakty se sepnou a rozsvítí se světlo kabiny, i signalizace v jednotlivých patrech. Po ukončení jízdy a časovém zpoždění opět sepne relé BS a tím rozpojí světlo. Toto opačné zapojení relé je záměr pro případ výpadku řídícího obvodu (vyhození jeho jističů) při nějaké události, poruše, aby při rozpojení napájení světelného relé právě kabina zůstala svítit, protože světelný obvod má své oddělené jištění nezávislé na obvodu řídícím. Pokud se tedy celý výtah vypne, nebo vypnou proud 380V v domě, tak i zhasne. Pokud se výtah zapne (naskočí proud), ihned sepne světelné relé, takže zůstává opět zhaslý. Další obvody však způsobí restartování - zaparkování výtahu do výchozí pozice (kvůli odpočítávání pater magnetickými snímači) a proto se hned výtah rozjede, aby sjel do nejnižší stanice. Při tom samozřejmě normálně svítí a při zastavení zhasne. Světelný obvod pro osvětlení kabiny je jištěn samostatně a pod bezpečným napětím 24V. Obvod signalizace žárovičkami u starých tlačítek má napětí 8V.

výtahy - kabina

výtahy - kabina

výtahy - kabina
Ochranná svislá plocha před podlahou
kabiny bývala jen cca 20 cm silná (dlouhá svisle dolů). Dle nových předpisů musí mít deska - plech délku nejméně tuším půl metru pod úroveň podlahy, z bezpečnostních důvodů, kdyby kabina zastavila v mezipatře a došlo k vyprošťování osob dolů do patra nouzovým ručním otevřením dveří šachty, aby nevhodným pohybem osoba při sestupu z výše stojící kabiny nespadla do volného prostoru pod kabinou a do šachty, zejména starší hůře pohybliví lidé. Tím pádem mají výtaháři zhoršený přístup ke kontrole a opravě váhy zespod kabiny, ale bezpečnost lidí je důležitější.

výtahy - kabina

výtahy - kabinaA ještě nějaké úlovky z internetu:


výtahy - kabina

výtahy - kabina

výtahy - kabina

výtahy - kabina

výtahy - kabina

výtahy - kabina

výtahy - kabina

výtahy - kabina

výtahy - kabina

výtahy - kabina

výtahy - kabina

výtahy - kabina

výtahy - kabina

výtahy - kabina

výtahy - kabina

výtahy - kabina

Fotografie mohou prezentovat výtahářské firmy. Pokud jste firma a chcete být uvedena pod některou stávající a nebo Vámi dodanou zajímavou fotografií, kontaktujte mne a něco vymyslíme pro dobrou věc. Prvotním záměrem autora tohoto podwebu je, aby se široká veřejnost mohla dozvědět něco bližšího o tak zajímavém zařízení, jakým výtahy bezesporu jsou.
 • Hlavní menu >> Co hledám a sháním


  ZPĚT o stránku

  Víte - li o starém výtahu, ukážete mi strojovnu, poskytnete fotky, svůj příběh... >>> kontaktujte mne...

  www.STAREVYTAHY.cz  webmaster: Kamil Pokorný
  email: pokorny.kamil(a)seznam.cz
  © 2020

  Partner tohoto projektu:

  Server www.i-vytahy.cz