1999 - 2015
-můj zájem o výtahy


Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz

Aktualiz.: 2.5.2020

Přidáno nejnověji:
Jak to začalo:
Historky:
Zaniklé výtahy:
Zajímavé atypy:
Zajímavosti:
Releové výtahy:
Duplexy:
Pístové výtahy:
Nákladní výtahy:
Jídelní:
Simulátory:
Paternostery:
Nové programované výtahy:
Princip výtahů:
Zapojení výtahů:
Odkazy, články:
Kontaktujte mne:


Mé WEBY

Kamilův web o brněnském podzemí
První stránky

o brněnském podzemíOd 1.září:


Zde je prostor
pro Vaše logo
a ikonu
nebo reklamu,
i výměnný systém.

Hrncový magnet pro dveřní uzávěru


Děkuji Jirkovi za zaslání těchto fotek pro můj web. Jirka si všimnul vyhozeného šrotu při výměně výtahu vedlejšího domu. A zachránil hrncový magnet, aby jej rozkuchal :-)

Princip: Dveřní šachetní zámek ("uzávěra", díky které nejdou otevřít dveře, pokud tam kabina nestojí) s mechanikou otočné páčky, je ovládán odkláněcí křivkou na boku kabiny. Tato křivka má buďto elektromagnet hned pod odkláněcí kovovou lištou, a nebo mechanické táhlo, vedoucí k většímu - hrncovému elektromagnetu, umístěnému většinou na stropě kabiny shora.

Podívejme se, jak tento hrncový magnet vypadá uvnitř:


výtah magnet

Součásti, které by byly dál a dál funkční a použitelné, se prostě odváží do sběru...

výtah magnet

Kamaráda zaujal "hrnec" a tak jej zachránil - pro rozkuchání...

výtah magnet

Zespodu - převod pohybu od jádra cívky a kotvy na otočný mechanismus pro táhlo

výtah magnet

Výrobní štítek - 1986

výtah magnet

Boční komora pro připojení napájení

výtah magnet

Celkový pohled

výtah magnet

Pohled shora

výtah magnet

Po odklopení hrnce je vidět na cívku elektromagnetu

výtah magnet

Hodnoty cívky

výtah magnet

Cívka shora

výtah magnet

Spodek hrnce (pod dnem je mechanismus převodu posunu na otočení)

výtah magnet

Pohled do krycího hrnce, na nepohyblivé "mezijádro" cívkyCívka je napájena 48 V. Plná hodnota při sepnutí způsobí nejsilnější magnetickou sílu pro potřebný pohyb - sklopení křivky, přičemž se uvolní pružná páka zámku a jeho uzávěra zajede do dveří. Tím je také sepnut bezpečnostní obvod ve smyslu "je zamčeno, kabina může odjet" a proud přichází následně i na směrový stykač. Ten pustí proud do brzdového magnetu stroje výtahu (dojde k odbrždění) a zároveň do motoru (dojde k jízdě).
Jelikož by se cívka odkláněcí křivky při delším aktivním stavu přehřívala, je v rozvaděči časový obvod (kondenzátor), kterým se po sepnutí napájení cívky a mechanickém pohybu (a typickém zvuku) hodnota napájení sníží jenom na "udržovací", aby mechanika stále držela táhlo a křivku ve stavu "zamknuté dveře" až dokud nedojede kabina do zvolené stanice a nedojde k zastavení.


Máte přístup do strojovny? Vyfotíte mi ten Váš stroj? A strojovnu a rozvaděč a výtah? Potěší mne to do sbírky, díky moc!!! Nebo si to rád sám vyfotím, když mne pozvete, a ještě se odměním :-)
 • Hlavní menu >> Co hledám a sháním


  ZPĚT o stránku

  Víte - li o starém výtahu, ukážete mi strojovnu, poskytnete fotky, svůj příběh... >>> kontaktujte mne...

  www.STAREVYTAHY.cz  webmaster: Kamil Pokorný
  email: pokorny.kamil(a)seznam.cz
  © 2020

  Partner tohoto projektu:

  Server www.i-vytahy.cz