1999 - 2015
-můj zájem o výtahy


Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz

Aktualiz.: 2.5.2020

Přidáno nejnověji:
Jak to začalo:
Historky:
Zaniklé výtahy:
Zajímavé atypy:
Zajímavosti:
Releové výtahy:
Duplexy:
Pístové výtahy:
Nákladní výtahy:
Jídelní:
Simulátory:
Paternostery:
Nové programované výtahy:
Princip výtahů:
Zapojení výtahů:
Odkazy, články:
Kontaktujte mne:


Mé WEBY

Kamilův web o brněnském podzemí
První stránky

o brněnském podzemíOd 1.září:


Zde je prostor
pro Vaše logo
a ikonu
nebo reklamu,
i výměnný systém.

Duplex releové výtahy - TO NEJZAJÍMAVĚJŠÍ:

Šumavská v Brně - 4 výtahy 20 pater - řízení Duplex Quatro!


V budovách Cheposu jsem 2 roky pracoval a znal se s údržbáři. Byl jsem moc rád, že mne i po letech pustili nafotit strojovnu, než se releové systémy vymění za jiné. I tak už jsem přišel na poslední chvíli, nebo v pravý čas, protože ze čtyř výtahů již byly dva stroje a jejich společné řízení vyměněny za nové. Tak jsem si mohl nafotit jak původní staré stroje a releový rozvaděč, tak i nové u druhé dvojice výtahů. Zdejší výtahy totiž zvládají více režimů. Ráno se zapíná "ranní režim", stejně tak večer - až do rána. Funguje tak, že pokud jsou vyřízeny požadavky v rámci jedné šachty, kabina sjede dolů se "zaparkovat", aby čekala s otevřenými dveřmi na další příchozí pracovníky kanceláří a ti ušetřili čas čekáním na výtahy. Dopoledne až odpoledne pak údržba přepne ve strojovně na "odpolední režim", kdy kabiny parkovat nesjíždí.


Šumavská Duplex Quatro výtahy

Budovám Cheposu se přezdívalo často jako brněnský Manhatan :-)


Původní výtahové stroje zde měly dva motory, kvůli dojíždění do stanice, zatímco hlavní rychlost byla rychlejší než je běžné, kvůli výši budov a počtu pater. K jejich spouštění sloužila extra skříň se stykači, mimo skříně rozvaděčů s patrovou logikou a bezpečnostními obvody. Bezpečnostních obvodů tu je více, patří mezi ně i obvody dveřní fotobuňky. Jak už to bývá, nové výtahové stroje mají motor jeden, jehož rychlost je ovládána plynuleji frekvenčním měničem. Tak je tomu postupně i na Šumavské.

Výtahy v této budově (tedy čtveřice výtahů v každé ze tří budov) mají řízení zvané Duplex a tomu odpovídá veliký počet relé a složitost zapojení - že nejde jen o sběrný systém, ale i o možnost rozhodování mezi dvěma výtahy, že stanici obslouží ten, který tím směrem projíždí dříve, a nebo ten, který je blíže. Tento systém rozhodování se nazývá Duplex, protože jde o logiku řízení dvou výtahů. Zároveň Quatro, protože je spojeno ovládání pro parkovací "ranní režim". Bohužel systém Quatro se netýkal společného řízení patrové logiky pro všechny čtyři výtahy. Předpokládám, že takový systém prostě tehdy výtaháři nedokázali s použitím releových logických prvků dost dobře vymyslet, nebo by to bylo tak náročné propojení, že se to raději realizovalo jako dva duplexy vedle sebe. Lidé v patrech pak často mačkali oboje přivolávací tlačítka od obou dvojic výtahů a tak nakonec stejně v daném patře postupně zastavily zbytečně 4 kabiny - ten systém opět neuměl vyloučit ostatní volby. Nebo to ani nebyl záměr, protože může přijít najednou z několika kanceláří v patře více lidí, někteří chtějí dolů, ale někteří nahoru do jiného patra a tak by při vylučovacím způsobu zase ostatní čekali až bude obsloužen jeden člověk, aby mohli provést volbu opačného směru. Nebo by se svezli s ním opačným směrem a ucpávali v daném směru zbytečně kabinu, zvláště pokud kabina jela dolů a předpokládalo se, že většinou někdo bude v přízemí čekat a chtít přistoupit pro směr nahoru... pak už je otázka, jaké ovládání je efektivnější, nebo ekonomičtější, a volí se vždy nějaký nejlepší kompromis.

Jednou mi údržbáři ukázali, když měli pootevřené dveře do šachty, zatímco kabina byla sjetá níž, kolik je na ní kolem větráku chuchvalců prachu a šupin kůže z lidí. Neuvěřitelnej humus, kolik se toho nachytá kolem větráku a na stropě kabiny, kdy kabinou neustále jezdí celé dny lidé i po šesti. Údržba kvůli provozu musela sem tam kabiny a šachty luxovat, jinak by se prach a bordel kupil kolem patrových snímačů a zvláště kolem promazávaných vodítek a čelistí a mechanizmů pro otvírání dveří šachetních spolu s kabinovými a dalších součástech a tady jsem viděl snad nejlépe, že výtahařina je špinavé - černé řemeslo... Jinak ze strojovny bylo ze zvláštních snížených oken krásně vidět nad Brno (kdyby měli čistější okna). Některé stěny veliké strojovny a předmístnosti byly ještě po přelomu režimů zajímavě zdobené vystřiženými nahotinkami :-)

Zdejší výtahy tedy jezdí vždy systémem "Sběrné řízení obousměrné" - výtah míjí objednávky v opačném směru a reaguje - zastavuje jen na záznamy ve směru v němž právě projíždí - tedy neprojede, nemine, ale zastaví aby přibral do kabiny čekajícího člověka ve stejném zvoleném směru. Jinak: v patře zvolíte, kterým směrem hodláte jet a výtah, který jede směrem opačným, u vás zbytečně nezastaví. Jízda výtahu je lépe vytížena a klienti jsou logičtěji obslouženi s tendencí výtahu projet a vyřídit požadavky konkrétního směru až po okrajovou zvolenou stanici nahoru a pak, pokud někdo ještě výše nechce jet dolů, vyřizovat objednávky pro směr dolů. Mezi tím při systému Duplex možná vyřídí objednávku dříve druhá kabina, která již tím zvoleným směrem jede. Prostě záznamové relé drží objednávku a jeho kotva odpadne, až některý z dvojice výtahů v patře zastaví. Používají se záznamová patrová relé extra pro směr nahoru a extra pro směr dolů, tím výtah rozliší, které objednávce v daném směru jízdy zastavit.

Programovatelné integrované obvody nahradí tisíce relátek. Původnější logické prvky - relátka - bylo nutno vzájemně propojit přes spínací nebo rozpínací kontakty tak, aby se logika výtahu chovala požadovaným - navrženým způsobem. Pro řešení obousměrného sběrného řízení a natož duplexu - dvou provázaných výtahů, to vyžadovalo ještě více relátek a šílenou drátařinu - spleť drátků za všemi relátky. V těch není možné se naprosto vyznat pouhým pohledem a musí se jít po konkrétním drátu očima, odkud kam vede.

Tyto složité systémy bylo ještě složitější opravovat, najít chybu, najít špatné kontakty. O to hodnotnější dílo to je, dokázat tolik relé a jejich kontaktů vzájemně propojit do fungujícího celku. Opravdový zázrak, všechna čest těm, kdo to zapojili!!! Dnes přijít a vyměnit celou desku s integráčema, na tom nic není. Pokochejte se tedy tímto vyjimečným systémem!

Šumavská Duplex Quatro výtahy

Výtahy v patře

Šumavská Duplex Quatro výtahy

Výtahy v přízemí - vyšší strop a obložení dřevem

Šumavská Duplex Quatro výtahy.Šumavská Duplex Quatro výtahy

Starý a nový ovládací panel v kabinách

Šumavská Duplex Quatro výtahy.Šumavská Duplex Quatro výtahy

Návod použití a dveře do strojovny

Šumavská Duplex Quatro výtahy

Ovládací panel ve strojovně pro přepínání ranního / odpoledního režimu a základní signalizace stavu výtahů
(když nastala porucha, nebo údržbář chtěl přepnout na revizní nebo nákladní režim, sledoval signalizaci, až vystoupí lidé, aby blokl další vnější volby a kabina poslouchala jen údržbáře. Občas někdo potřeboval dopravit do horních kanceláří pětimetrovou roli koberce a tak to údržbáři udělali na stropě kabiny - role koberce jela "na stojáka" v šachtě na kabině s údržbářem :-) )

Šumavská Duplex Quatro výtahy

A to už je pohled na releový zázrak - rozvaděč pro jednu dvojici výtahů.

Šumavská Duplex Quatro výtahy

Pole relátek blíže

Šumavská Duplex Quatro výtahy

A ještě detailněji s popisy na kotvičkách

Šumavská Duplex Quatro výtahy

Dolní část rozvaděče

Šumavská Duplex Quatro výtahy

Dolní část blíže, s trafem pro řídící obvody

Šumavská Duplex Quatro výtahy.Šumavská Duplex Quatro výtahy

Skříň se "silovými" obvody a rozvaděč zezadu

Šumavská Duplex Quatro výtahy

Blíže rozvaděč zezadu za relátky - každý z dvojce výtahů má svoji diodovou desku

Šumavská Duplex Quatro výtahy

Zázračná drátařina

Šumavská Duplex Quatro výtahy

Detail drátových spojů

Šumavská Duplex Quatro výtahy

Diodová deska

Šumavská Duplex Quatro výtahy

Rampa s výtahovými stroji nad šachtami 4 výtahů

Šumavská Duplex Quatro výtahy

Nový stroj čeká na přimontování

Šumavská Duplex Quatro výtahy

Původní stroj starý

Šumavská Duplex Quatro výtahy

Původní Omezovač rychlosti (žluté koule - rotující závaží)
Rotující závaží se při vyšší rychlosti kabiny (pádu) více rozevřou a tím mechanicky
táhlem rozpojí koncák - bezpečnostní obvod.

Šumavská Duplex Quatro výtahy

Pohled do patrové kopírky (pro patrovou - světelnou signalizaci)
Na levém boku skříně je zrovna LED signalizace, ve kterém patře se kabina nachází.
Obsluha tak v případě ručního posouvání kabiny nasazeným ručním kolem vidí, kde
se kabina nachází, aniž by to druhý údržbář sbíhal celou vysokou budovou zjistit
a aniž by volali telefonem do kabiny - třeba by v ní nikdo zrovna nebyl uvězněný.
Kopírka zprostředkovává tedy informaci o poloze kabiny (kopíruje polohu kabiny).
To se hodí nejen při vyprošťování, ale i manipulaci přímo v rozvaděči - patro (poloha kabiny)
se nemusí pracně odečítat polohou patrových relé v několika řadách ve velkém rozvaděči.
Původně zde byly mechanické kopírky s kontaktovými poli tvaru půlkruhu o průměru téměř metr.
V té době jsem však před více lety s sebou neměl při první návštěvě strojovny foťák :-(
a kopírky byly vyměněny jako první, protože kontakty se při projíždění jezdci přecejen časem lámaly a
vyžadovaly opakovanou údržbu. Představit si to lze jako otočné rameno, které propojuje nožovými jezdci
kontakty signalizující příslušné patro; rameno bylo spřaženo pohyblivě se strojem.

Šumavská Duplex Quatro výtahy

Každé patro má své relé - v dolní a horní řadě jsou vidět i relé pro signalizaci směru jízdy
a pár dalších funkcí, které je třeba signalizovat v kabině, patrech nebo strojovně.

Šumavská Duplex Quatro výtahy

Svorkovnice - rozhraní kopírky

Šumavská Duplex Quatro výtahy

A toto je nový rozvaděč - mozek i s frekvenčním měničem

Šumavská Duplex Quatro výtahy

Deska - počítač - patrový integrovaný mozek s displejí a klávesnicí
pro běžnější přehled funkcí a činnosti a statistiky jízd a všech funkcí nebo poruch

Šumavská Duplex Quatro výtahy

Vlevo nad displejí je vidět možnost připojení komunikačního kabelu pro PC
pro stažení dat, nebo přeprogramování software výtahů...

Šumavská Duplex Quatro výtahy

Programovatelný frekvenční měnič lepší třídy...
Vše musí být pro zdejší neustálý provoz dobře jištěno a naprosto spolehlivé...
Opět displej a tlačítka pro přehled funkcí nebo statistiky provozu
(na detaily jsem se neptal, to už bych zdržoval ve strojovně dvě hodiny)

Šumavská Duplex Quatro výtahy

Prý původní ventilátor pro klimatizaci kabin, ty však mají na stropě své větráky


Pro mne to byl největší zážitek, krom Kotlářské je to zatím jediný nejsložitější releový rozvaděč, který jsem kdy viděl, Šumavskou už jen tak nic netrumfne.

 • Následný článek v menu >> Obousměrný sběrný systém na Kotlářské v Brně
 • Hlavní menu >> Co hledám a sháním


  ZPĚT o stránku

  Víte - li o starém výtahu, ukážete mi strojovnu, poskytnete fotky, svůj příběh... >>> kontaktujte mne...

  www.STAREVYTAHY.cz  webmaster: Kamil Pokorný
  email: pokorny.kamil(a)seznam.cz
  © 2020

  Partner tohoto projektu:

  Server www.i-vytahy.cz